Verkeersouders

Kinderen van De Regenboog en het verkeer
De directie, leerkrachten en ouderraad van De Regenboog vinden het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor verkeerseducatie en een veilige schoolomgeving. Natuurlijk zijn verkeerslessen in het lesprogramma opgenomen, maar dat is veelal theorie. Ook praktische ervaringen met het verkeer zijn essentieel.
Daarom worden elk jaar diverse verkeersactiviteiten georganiseerd voor alle groepen, afgestemd op de leeftijd van de kinderen en het lesprogramma dat ze volgen. Een verkeers-oudergroep overlegt hierover met de directie van De Regenboog.  De verkeersouders verzorgen de informatie richting de school, ouders en kinderen en zijn tevens aanspreekpunt voor allerlei zaken op het gebied van verkeer.
De verkeersouders zijn: Klaartje Lesterhuis en Jan Lemstra.

Het opgestelde verkeersactiviteitenplan moet wel voldoen aan allerlei kwaliteitsnormen die worden gecontroleerd. Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is hiervan het keurmerk. De Regenboog heeft ook 2018 het Drents Verkeersveiligheidslabel weer verkregen bij de herkeuring. Ook wij vinden veiligheid in het verkeer belangrijk en we organiseren allerlei activiteiten om zowel kinderen als ouders bewust te maken van veilig verkeersgedrag.

Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria.

Criteria voor het DVL

  1. Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.

 

  1. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen, en wordt elk jaar in elke groep een extra praktijk project uitgevoerd.

 

  1. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs; zo is er bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.

 

  1. De schoolomgeving is verkeersveilig.

 

  1. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.

 

 1. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.

Belangrijke bouwsteen
De Drentse gemeentebesturen en de provincie Drenthe vinden dat structurele verkeerseducatie een belangrijke bouwsteen is voor een verkeersveilige gemeente en een verkeersveilige provincie. De overheden streven naar minder verkeersslachtoffers en geven ook hoge prioriteit aan het stimuleren van veilig verkeersgedrag bij kinderen en het zo veilig mogelijk maken van de schoolhuisroute, de school en de woonomgeving. Want jong geleerd is oud gedaan! Daarin spelen scholen, kinderen en hun ouders, het gemeentebestuur en Provincie Drenthe een belangrijke rol.