Verlof

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:

  • Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. (Voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.)
  • Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Bij een verlofaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
  • Verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie.

Indien u verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen met het hieronder te downloaden formulier. U kunt dit formulier ook op school verkrijgen. Vergeet niet het formulier tijdig in te dienen.

Verlof aanvraag formulier:
verlof-aanvraag-formulier

Als u precies wilt weten wat er in de Leerplichtwet staat over vrijstelling en verlof, dan kunt u hieronder een document downloaden waarin dat beschreven staat.
uitleg-vrijstelling-verlof