Paasviering & Paaslunch

Vanmorgen hebben we een fijne Paasviering gehad met de hele school. In de afgelopen weken hebben we in de groepen de verhalen op weg naar Pasen verteld en zijn we samen op weg gegaan. In de viering hadden natuurlijk de kinderen een grote rol met o.a. gebeden en gedichten. Ook speelden ze mee met ‘de reiziger’. Samen hebben we de liederen gezongen, begeleid door onze eigen ‘Regenboog-band’. Bij het sluiten van de viering ontvingen alle groepen een nieuwe Paaskaars voor het komende jaar en hebben alle kinderen een kaart gekregen met een
Paaswens. We kunnen terugkijken op een prettige viering en wensen iedereen fijne Paasdagen! 

Dankzij de inzet van de OR hebben de kinderen weer kunnen genieten van een heerlijke paaslunch. Vandaag hebben we heerlijk met de kinderen kunnen genieten van de Paaslunch (zie fotoalbum ouderportaal). De OR had alles weer fantastisch geregeld, wat een heerlijkheden en wat zag het er gezellig uit. Fijn dat een aantal ouders in de onderbouw meegeholpen hebben. Allemaal super bedankt!