Samenwerking scholen en peuterspeelzalen

Samen werken aan doorgaande lijnen in Hoogeveen!

Onlangs zijn de leerkrachten van de groepen 1 & 2 en de
peuterspeelzalen uit Hoogeveen samen gekomen om het 3e
jaar te starten van het project om te komen tot een
verbetering in de doorgaande ontwikkelingslijnen.

Net alsvorig jaar, zullen we ook dit jaar een aantal keren samen
overleggen hoe het gaat, wat goed gaat en wat nog beter
kan.

In april zullen we in onze wijk Trasselt dan ook een
gezamenlijk project uitvoeren met scholen en
peuterspeelzaal. Dit totale project wordt ondersteund door
de gemeente Hoogeveen.

Onder leiding van een stuurgroep zoeken we gezamenlijk naar het beste voor
uw kind(eren). Waarbij de overdracht van peuterspeelzaal
naar basisschool centraal staat om te komen tot een ononderbroken
ontwikkelingslijn.