‘Excellente School’

Sinds enkele jaren bestaat er voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs de mogelijkheid om erkenning te krijgen voor buitengewone kwaliteit: het predicaat ‘Excellente School’. Met het predicaat wordt de bijzondere kwaliteit van een school onder de aandacht gebracht. In januari 2016 ontvingen wij binnen dit landelijke traject het predicaat ‘Excellente School’ van de inspectie van het onderwijs. We zien het als en compliment aan iedereen die bijdraagt aan onze kwaliteit: het schoolteam, de schoolleiding, de leerlingen en hun ouders. Het predicaat is niet alleen een vorm van erkenning en waardering voor onze prestaties, maar ook een uitdaging om ons onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Het predicaat was geldig voor de periode 2015 – 2018. 

Citaat uit het juryrapport: “De Regenboog wil zich profileren als lerende organisatie met een professionele cultuur. Op school is vanuit het systeemdenken zichtbaar en merkbaar dat de verschillende componenten (onder andere teamleren, persoonlijk meesterschap, gedeelde visie) met elkaar verbonden worden. De school heeft een helder excellentieprofiel dat doorwerkt in de school als geheel. In dat opzicht is zij een voorbeeld voor andere scholen en is zij in staat andere scholen op weg te helpen.”

We zijn als school trots op de waardering en erkenning. Er zijn in Nederland ruim 6.500 basisscholen, waarvan nog geen 1% zich had aangemeld. 

kaartje

Toch hebben we besloten om het traject niet te vervolgen; het predicaat bleef beschikbaar tot en met december 2018. Naar onze mening is de beoogde meerwaarde landelijk niet doorgebroken, omdat er nog geen vooruitgang zit in het proces van ‘Excellente scholen’. Voor de school was er het inspectierapport van 2017 dat bevestigde dat we het traject niet nodig hebben om door te ontwikkelen. De inspectie geeft veel vertrouwen aan onze school. Daarom zetten we onze eigen ontwikkelingen door en blijven bouwen een goede school.