‘Excellente School’

Sinds enkele jaren bestaat er voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs de mogelijkheid om erkenning te krijgen voor buitengewone kwaliteit: het predicaat ‘Excellente School’. Met het predicaat wordt de bijzondere kwaliteit van een school onder de aandacht gebracht. In januari 2016 ontvingen wij binnen dit landelijke traject het predicaat ‘Excellente School’ van de inspectie van het onderwijs. We zien het als en compliment aan iedereen die bijdraagt aan onze kwaliteit: het schoolteam, de schoolleiding, de leerlingen en hun ouders. Het predicaat is niet alleen een vorm van erkenning en waardering voor onze prestaties, maar ook een uitdaging om ons onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Het predicaat is geldig voor de periode 2015 – 2017. We hebben ons “gewone” onderwijs gepresenteerd in een soort foto van de huidige actuele situatie. Het totale traject bevatte een gedegen schriftelijke presentatie en aanmelding, een presentatie in Utrecht bij de inspectie en een uitgebreid schoolbezoek van 2 juryleden. In dit schoolbezoek waren gesprekken met het managementteam, kinderen, ouders en schoolteam. Alle bevindingen zijn tenslotte samengevat in een juryrapport.

Citaat uit het juryrapport: “De Regenboog wil zich profileren als lerende organisatie met een professionele cultuur. Deelname aan het traject in 2014 deed de school beseffen dat hun ‘gewone werken’ eigen bijzonder goed is. Op school is vanuit het systeemdenken zichtbaar en merkbaar dat de verschillende componenten (onder andere teamleren, persoonlijk meesterschap, gedeelde visie) met elkaar verbonden worden. De school heeft een helder excellentieprofiel dat doorwerkt in de school als geheel. In dat opzicht is zij een voorbeeld voor andere scholen en is zij in staat andere scholen op weg te helpen.”

We zijn als school trots op de waardering en erkenning. Er zijn in Nederland ruim 6.500 basisscholen, waarvan nog geen 1% zich had aangemeld. Het resultaat voor 2015 – 2017 is dat 44 basisscholen het predicaat ‘Excellent’ hebben mogen ontvangen! Daarvan zijn er 2 basisscholen in Hoogeveen, want ook collega-school ‘Juliana van Stolberg’ heeft het predicaat ontvangen. Op onderstaand kaartje is dat zichtbaar.

kaartje20160119_142055

Citaat website inspectie: “Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.”