Kinderparticipatie

In de voorbereiding richting volwassenheid willen wij de kinderen bij ons op school mede-verantwoordelijkheid leren. Op een aantal verschillende manier en momenten worden de kinderen uitgedaagd om mee te denken over zaken die de school aangaan. Het doel is dat de kinderen medeverantwoordelijkheid voelen voor het reilen en zeilen van de school, waardoor een grotere betrokkenheid kan ontstaan voor het schoolgebouw en omgeving. Samen met de ouders willen we de kinderen opvoeden richting een verantwoord burger in een samenleving.
Voorbeelden hierin zijn o.a. ‘de pleinhelden’ en de kinderraad.

Op ‘De Regenboog’ zijn er in de pauzes van de bovenbouwgroepen twee kinderen die we ‘pleinhelden’ noemen. Zij hebben een organisatie opgezet voor het uitlenen van spelmaterialen in de pauzes. Iedere pauze regelen zij onder toezicht van een leerkracht de uitgave en het inleveren van de spelmaterialen. Wekelijks controleren zij het totaal en regelmatig evalueren de ‘pleinhelden’ met de directie over de voortgang van het proces.

Ook zijn we in januari 2013 gestart met een ‘Kinderraad’. Deze raad heeft een volwaardige inbreng in het schoolgebeuren. Onder leiding van een teamlid zullen zij namens alle kinderen punten aan kunnen dragen die besproken worden. De kinderen dragen zorg en verantwoordelijkheid voor de inhoud van de besprekingen. De agenda wordt in goed overleg opgesteld. De leden van de Kinderraad hebben allemaal 2 groepen waar mee ze communiceren over suggesties en uitwerkingen. Daarom hebben de raadsleden allemaal een ideeën-box gemaakt voor de groepen.