Leerlingenzorg

Het doel van de zorg op “De Regenboog” is om, binnen onze eigen mogelijkheden, alle kinderen optimale ontplooiingskansen te geven.

Dit betekent dat er extra hulp moet worden geboden aan de kinderen die uitvallen, achterblijven of vooruit lopen op de basisstof. Deze kinderen vallen onder de zorgverbreding.
We streven ernaar de kinderen waar mogelijk de leerstof van de groep te laten doorlopen, zodat ze optimaal profiteren van de instructie door de leerkracht en samenwerking met klasgenootjes.

De leerlingenzorg neemt een structurele plaats binnen de schoolorganisatie in. De rol van de groepsleerkracht staat hierbij centraal. De groepsleerkracht wordt ondersteund door het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de intern begeleiders, de coördinator sociaal emotionele ontwikkeling (coseo) en een directielid en wordt aangestuurd door de zorgcoördinator.