Plusgroep ‘de Plusbrug’

Onze leerkrachten zijn geschoold in het werken met excellente kinderen. Binnen ons onderwijs wordt gewerkt met lesstof voor kinderen die meer aan kunnen. Ze worden binnen de jaargroepen voor uitdagingen gesteld en bevraagd op hun mogelijkheden.
In de groepen 8 gaan begaafde kinderen een aantal keren per schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Daar krijgen ze les in een aantal uitdagende vakgebieden, zoals science en een klassieke taal.
Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben we een plusgroep. Deze kinderen komen 1 dagdeel per week bij elkaar en krijgen uitdagende lesstof. Ze moeten een wezenlijke inspanning leveren, ondervinden dat iets moeilijk is, leren fouten maken en niet altijd meteen succesvol zijn. Daarnaast is het contact met ontwikkelingsgelijken belangrijk. Daarvoor worden activiteiten als filosoferen en debatteren ingezet, naast gesprekken op sociaal-emotioneel terrein.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om kinderen die binnen onze mogelijkheden alsnog vastlopen en zich niet prettig voelen, te plaatsen in de Kwadraatafdeling binnen onze schoolvereniging. Deze afdeling bevindt zich bij een andere basisschool.

De Stichting ‘Kwadraat Onderwijs’ is opgericht, met als doel het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Kwadraatscholen zijn scholen die hier extra energie in willen steken. Extra aandacht voor deze kinderen is geen overbodige luxe maar pure noodzaak. Ook deze leerlingen hebben recht op passend onderwijs. De Regenboog mag zich kwadraatschool noemen. Voor meer informatie over Kwadraat, zie www.kwadraatonderwijs.nl