Schoolfonds

Het schoolfonds is een vrijwillige ouderbijdrage die wordt gebruikt voor de bekostiging van niet gesubsidieerde activiteiten op en van school, o.a. festiviteiten, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreizen, eindfeest, excursies, enz….. Deze bijdragen zijn nodig om de leuke dingen op school te kunnen doen, waarvoor het ministerie geen bijdrage geeft.
Ieder jaar wordt het schoolfondsbedrag vastgesteld door de MR en OR. Dit gebeurt in een gezamenlijke vergadering aan het begin van het schooljaar.

De bedragen voor het huidige schooljaar zijn niet veranderd en blijven dus als volgt:
groep 1 t/m 6    :              € 54,-
groep 7 & 8        :              € 70,-

Het grootste deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor het schoolreisje/schoolkamp. Daarom vragen we ook voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen én die meegaan op schoolreis/schoolkamp het volledige bedrag.
Betaling geschiedt bij voorkeur via een automatische incasso. Er wordt in de nieuwsbrief vermeld wanneer de ouderbijdrage geïnd wordt.
Nieuwe kinderen krijgen een machtigingskaart voor een automatische incasso mee naar huis. Deze kunt u ook zelf afhalen bij de administratie.