Schoolgids

Op deze plek kunt u de actuele Schoolgids downloaden. Deze gids wordt elk jaar herschreven om u te informeren over de uitgangspunten en achtergronden, de speciale zorg en de praktische vertaling daarvan binnen onze school. Wij leggen in deze schoolgids verantwoording af over de manier van werken en maken duidelijk waar onze school voor staat gedurende de komende periode.

De schoolgids biedt u als ouder de mogelijkheid om met de school in gesprek te treden over het onderwijs aan de school en moet toekomstige ouders in staat stellen om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen.
Door de schoolgids van diverse scholen naast elkaar te leggen, kunnen toekomstige ouders met hun kinderen een betere afweging maken ten aanzien van de vraag welke school bij hun opvattingen past en waar zij zich thuis voelen.

Ieder jaar geven wij ook een informatiebrochure uit voor de praktische zaken die ieder jaar veranderen, zoals bijvoorbeeld het gymrooster, namen en adressen teamleden, ouderraad en medezeggenschapsraad. Deze informatiebrochure is ook onze site te vinden.

schoolgids 2020-2021 versie 1.0