Streetwise

Wat was het nat, maar leerzaam! Donderdag 14 maart hebben alle groepen extra verkeersactiviteiten gehad via het ANWB Streetwise project. Om de 2 jaar proberen we dit project i.s.m. de verkeersouders binnen te halen als onderdeel van het verkeersjaarplan. Dit jaar vielen de bovenbouwactiviteiten een beetje “in het water”, maar we hopen dat alle leerlingen weer iets opgepikt hebben van de leuke activiteiten. Grote dank naar Jan en Klaartje die dit als verkeersouders weer geheel geregeld hebben. Top, dat de school met verkeersouders mag werken. Mocht u ook belangstelling hebben om dit soort activiteiten te helpen opzetten, dan hopen we dat u zich aanmeld bij de school. Stap in het verkeer van de Regenboog!