Training Sociaal Emotioneel op locatie

Kortdurend programma voor kinderen van de groepen 4,5 en 6 die sociaal emotioneel net een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Na de meivakantie, vanaf 14 mei, doet zich er een mooie gelegenheid voor. In samenwerking met ’t Rastholt en Schoolmaatschappelijk Werk hebben we een preventie programma voor de groepen 4, 5 en 6 ontworpen voor kinderen die op sociaal emotioneel vlak net even dat duwtje in de rug nodig zijn. Deze trainingen zijn onder schooltijd en afwisselend gegeven op de Regenboog en ’t Rastholt met een max. van 12 lln. Kinderen kunnen ieder willekeurig moment in,- uitstromen. Het betreft echter een pilot en zijn dan ook erg benieuwd naar de eerste
ervaringen. Er worden in dit programma van 5 bijeenkomsten, 6 thema’s behandelend. Wellicht herkent u uw kind in de volgende situaties, of herkent uw kind zichzelf hierin.
Vind je spreekbeurten en toetsen nog heel erg spannend?
Of in een groepje of grotere groep je mening geven?
Of ervaar je met samenspelen vaak frustraties of boosheid?
Of vind je het lastig om te gaan met iets wat niet gelijk goed lukt?
Vind je het lastig om je grenzen aan te geven of nee te zeggen?
Dan is deze groep wellicht een mooi duwtje in je rug. We gaan in deze groep niet alleen werken aan wat we lastig vinden, we gaan ook op zoek en werken aan onze kwaliteiten, dit wordt gedaan met het kwaliteitenspel. De aanmeldprocedure is gemakkelijk, via:
ibderegenboog@pricoh.nl of bij de eigen groepsleerkracht mogen jullie uw kind aanmelden. Met daarin de leervraag van uw kind en welke kwaliteit kan hij/zij inzetten om anderen te helpen? Mochten er nog vragen zijn, mail ze gerust naar bovenstaand mailadres of stel ze bij de
groepsleerkrachten of bij Lia Jaspers en Lisette Drenth.
Op volgorde van aanmelding zullen we kinderen indelen, vol=vol.