Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft ouders en teamleden bevoegdheden om mee te denken over en richting te geven aan het beleid van de school.
De raad bestaat uit vier ouderleden en vier teamleden. De directeur heeft een adviserende taak.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) is de medezeggenschapsraad voor alle negen christelijke scholen van de vereniging in Hoogeveen. Eén medezeggenschapsraadslid van De Sprong is hierin vertegenwoordigd. Daarnaast neemt een teamlid zitting in de gmr.  Hieronder vindt u de laatste documenten van de medezeggenschapsraad

Documenten MR

Jaarverslag 2018-2019

Notulen 19-9-2019

Notulen 29-10-2019

Notulen d.d. 8-1-2020

Notulen 4-2-2020

notulen 1-4-2020

notulen 22-4-2020

Notulen 12-5-2020