Schoolinfo

Op dit deel van de site kunt u algemene informatie vinden over onze school. 

U kunt er o.a. de schoolgids downloaden en natuurlijk vindt u er onze schoolvisie. Ook kunt u meer lezen over de gezonde school en het zorgaanbod voor kinderen.

CBS De Sprong is een school waar:

  • kinderen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken leren
  • een goede balans is tussen veiligheid, structuur en uitdaging
  • aandacht is voor alle aspecten van de ontwikkeling
  • kinderen een actieve rol spelen in hun leerproces
  • kinderen extra hulp en begeleiding krijgen die ze nodig hebben
  • communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders open en duidelijk is
  • we met respect en zorg met elkaar omgaan
  • we werken vanuit de christelijke grondslag