Andere schooltijden

Hoe ziet een nieuw lesrooster met Andere Schooltijden er precies uit?
In het nieuwe lesrooster duurt de schooldag voor alle leerlingen van alle groepen op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 uur (5 gelijke dagen model). 
In de ochtend is er 15 minuten pauze, tussen de middag 30 minuten. De kinderen eten tussen de middag eerst 15 minuten samen met de leerkracht in de klas. Tijdens het eten zijn er educatieve activiteiten (bijv. voorlezen, school-tv kijken, zelfstandig werken). Daarna gaan alle kinderen 15 minuten buiten spelen.

Waarom de overstap naar andere schooltijden?
We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de kinderen komt en de overgangen tussen pauze en les soepeler gaan. Hierdoor kan het lesgeven prettiger en effectiever verlopen, wat wellicht ook tot betere resultaten zal leiden. Door de korte pauze is er ook een meer eenduidige pedagogische aanpak voor alle kinderen.

Wat is het belang voor het kind?
Eén pedagogisch klimaat, de hele schooldag door de vaste leerkracht en groep, een overzichtelijke dag. Alle kinderen eten op school dus er zijn geen onderlinge verschillen meer, de lunchtijd kan worden gebruikt voor sociale activiteiten in de groep, kinderen vinden samen eten gezellig en ervaren het als ‘1 keer naar school gaan’ per dag.
Er is rust en overzicht tijdens de lunch, er zijn minder opstartproblemen na de lunchpauze.
Het is mogelijk de lessen evenwichtiger te spreiden over de dag.
Een langere vrije middag maakt het makkelijker om spelen en sporten te verdelen over de hele week.
Er is meer onderwijstijd voor de groepen 1 t/m 4 waardoor de werkdruk voor deze kinderen lager wordt, met andere woorden er is meer tijd voor het verwerken van dezelfde jaar-leerstof.
Kinderen met extra zorg ervaren meer rust en structuur, niet voor niets wordt dit model al sinds jaar en dag toegepast in het Speciaal Onderwijs.
De invoering van andere schooltijden heeft volgens de scholen vooral meer rust en regelmaat in de schooldag opgeleverd. Dat biedt volgens hen ook mogelijkheden om de lestijd effectiever te besteden.

Hoe zijn de resultaten van leerlingen van scholen die al op Andere Schooltijden zijn overgestapt?
In de ervaringen van scholen die zijn overgegaan op andere schooltijden komt niet naar voren dat de leerprestaties van de kinderen zijn verminderd, wel wordt veelal gesproken over een verbetering.

Zijn er al veel andere scholen over gestapt op Andere Schooltijden?
Volgens de ‘Monitor Andere schooltijden’, zijn er inmiddels ruim 1750 basisscholen met ‘andere’ schooltijden en wordt er in een grote groep scholen gewerkt aan de overstap naar een nieuw model.