Gezonde school

 

Gezonde leerlingen presteren beter! Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.
De gezonde school-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken:
zo werken wij op De Sprong jaarlijks aan een gezondheidsthema, om ook op lange termijn effecten te bereiken.
In het schooljaar 2017-2018 hebben we het eerste certificaat behaald; in het schooljaar 2018-2019 richten we ons op gezond bewegen.
In de schoolgids leest u meer over de gezonde school.

document-gezonde-school