Inschrijven / uitschrijven

Inschrijving/uitschrijving
Wanneer uw kind drie jaar is, kunt u deze aanmelden op de basisschool. Bij voorkeur maken wij hiervoor een aparte afspraak. U hoort dan meteen hoe de verdere gang van zaken is. U kunt vragen naar de directeur Sandra van Iterson. Bij het inschrijven hebben wij o.a. de volgende gegevens nodig: opleiding ouders, sofinummer van het kind, een kopie van een geldig document waar het sofinummer opstaat. Voor het uitschrijven, bij-voorbeeld bij verhuizing, kunt u een uitschrijfformulier downloaden of er één halen bij de administratie. Hieronder kunt u doorklikken naar het inschrijf- en uitschrijfformulier.
inschrijfformulier
uitschrijvingsformulier
Zodra een kind vier jaar is, mag het naar school. Voor die tijd mag het twee morgens meedraaien in groep één. Als een kind op het moment van aanmelding nog niet zindelijk is, nemen we vier weken voordat deze leerling op school komt, contact met de ouders/verzorgers op. Als het kind dan nog niet zindelijk is, nodigen we de ouders/verzorgers uit op school voor een gesprek waarin we afspraken kunnen maken over het toelaten van de leerling. Als er een aanwijsbare oorzaak is waardoor het kind niet zindelijk is of kan worden, zullen we hier andere afspraken over maken tijdens het intake-gesprek.
In de maanden december, juni en juli nemen wij geen nieuwe vierjarigen meer op in de groep. De decembermaand is een hele drukke tijd en aan het eind van het schooljaar zijn de groepen doorgaans zo vol, dat nieuwe kleuters te weinig aandacht krijgen. Wanneer een kind vijf jaar is geworden, valt het onder de leerplichtwet, d.w.z. hij of zij moet dan naar school.