Team

WIE ZIJN WIJ?

Het team van De Sprong:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur:
Sandra van Iterson (s.vaniterson@pricoh.nl)

Wnd. directeur:
Mark Kampman (m.kampman@pricoh.nl)

Groepsleerkrachten:
Margreet van Mulligen, Anita Kroesen, Coby van Oosten, Jacqueline Timmerman, Emmie van der Wal, Denise Snippe, Esther van der Meer, Sandra van Iterson, Marlies Eshuis, Tim Klunder, Germi Mulder, Marieke Timmerman, Monique Mulder, Inge Panhuis, Janneke Pot, Richard van Putten, Dineke Hoogeveen, Jacqueline Mulder
Alita Dorenbos, Mark Kampman, Carola Veldman, Lisette van Benthem, Gerwin Boersma, Evelien Vollenbroek, Margreet Oostindiën, Jopie van der Sleen, Linda van Faassen, Carmen Mulder, Hetty Kalteren, Gea Scholing

Op de foto ontbreken Roelien Bruinsma, Agnes Pol, Nine Roest, Annet Krikken en Lydia Jonkman.

De Interne Begeleiders (IB):
Dineke Hoogeveen en Lisette van Benthem zijn de interne begeleiders van de school. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra zorg aan kinderen. Er vindt wekelijks overleg plaats tussen de IB en de directie. Ze onderhouden de contacten met de speciale school voor basisonderwijs en het zorgteam van het samenwerkingsverband en ondersteunen de andere collega’s bij de zorg voor kinderen die problemen hebben.
Aanwezigheid:
Dineke Hoogeveen op maandag, dinsdag en af en toe op donderdag,
Lisette van Benthem op maandag, dinsdag en donderdagmiddag

ICT-er
De ICT-er, Mark Kampman, coördineert alle zaken m.b.t. de Informatie en Communicatie Technologie binnen de school. Zijn taak is de begeleiding van leerkrachten en de coördinatie van de ICT nascholing.

Onderwijsassistente
Zij (Monique Mulder, Agnes Pol en Roelien Bruinsma) assisteren de leerkrachten bij de activiteiten.
Ze nemen actief deel aan het onderwijsproces aan de kinderen, maar altijd onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Conciërge
Tim Klunder verzorgt allerlei taken ter ondersteuning van de directie of de groepsleerkrachten zoals: klein onderhoud, reparatie van allerlei zaken, kopiëren, thee zetten, afwassen, enz.

Administratie
Jopie van der Sleen verzorgt vele van de administratieve taken die bij onze basisschool behoren, zoals: leerlingenadministratie, postafhandeling, uitwerken van verslagen, financiën, enz.

Maatschappelijk werker
Diny Hettinga is onze schoolmaatschappelijke werker. U kunt een afspraak maken door te bellen of te mailen.
Tel.: 0528-278855, E-mail: d.hettinga@swwh.nl
Wanneer het nodig is, zoekt ze samen met de interne begeleiders naar mogelijkheden om ons en ouders te ondersteunen bij onze opvoedkundige taak.

Schoolschoonmakers

De schoonmaak van onze school wordt geregeld via het beheer van De Zuiderbreedte.