Vakantierooster

De gemeente Hoogeveen heeft een commissie vakantieregeling. In de commissie vakantieregeling zitten afgevaardigden uit het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze commissie komt ieder jaar bij elkaar. Zij maakt een vakantieregeling die zoveel mogelijk gelijk is voor alle scholen in de gemeente Hoogeveen. Er wordt rekening gehouden met de vakantiespreiding zoals die wordt vastgesteld door het ministerie.

Schooljaar 2020-2021:

Herfstvakantie 12 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
Paasvakantie 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 12 juli t/m 20  augustus 2021

Vrije dagdelen i.v.m. cursus onderwijzend personeel:

donderdagmiddag 26 november 2020
maandag 26 april 2021
dinsdagmiddag 1 juni 2021
donderdagmiddag 8 juli 2021