Vakantierooster

De gemeente Hoogeveen heeft een commissie vakantieregeling. In de commissie vakantieregeling zitten afgevaardigden uit het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze commissie komt ieder jaar bij elkaar. Zij maakt een vakantieregeling die zoveel mogelijk gelijk is voor alle scholen in de gemeente Hoogeveen. Er wordt rekening gehouden met de vakantiespreiding zoals die wordt vastgesteld door het ministerie.

Schooljaar 2019-2020:

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari 2020
Paasvakantie 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaartweekend 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2020

Vrije dagdelen i.v.m. cursus onderwijzend personeel:

woensdagmiddag 30 oktober 2019 vanaf 11.45 uur
vrijdag 15 november 2019
maandag 25 november 2019
woensdag 26 februari 2020
dinsdagmiddag 9 juni 2020 vanaf 11.45 uur
donderdagmiddag 2 juli vanaf 11.45 uur