Leerlingenraad

Leerlingenraad 2012-2013

De leerlingenraad bestaat uit kinderen van de groepen 5 t/m 8. Elke groep heeft twee kinderen gekozen die zitting hebben in de leerlingenraad.

In de leerlingenraad wordt gesproken over onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen en over zaken die door de schoolleiding bespreekbaar worden gemaakt. Er is bijvoorbeeld gesproken over het schoolplein, speelmaterialen op het plein, spiegels in de toiletten, meer tijd voor het fruiteten etc.

In de leerlingenraad zijn de taken verdeeld: Voorzitter, secretaris en algemene leden van de raad. DE raad vergadert eens per maand. De secretaris maakt in overleg met de voorzitter de agenda. Ook wordt er een verslag van de vergadering gemaakt. De schoolleiding is zo nu en dan tijdens de leerlingenraadvergadering aanwezig.

We vinden het belangrijk dat de kinderen nadenken over de rol van de leerlingen in onze school. De “kinderogen” kijken vaak anders naar de gang van zaken in school dan volwassenen. Daarom gaan we in gesprek met kinderen.

Doelen uit andere onderwijsleergebieden krijgen bij het instellen van een leerlingenraad opeens een nieuwe context. Verschillende taalfuncties ( discussiëren, luisteren, een betoog houden, etc) en sociaal emotionele aspecten krijgen een nieuwe inhoud en komen via het werken met een leerlingenraad nadrukkelijk aan bod.