Ouderpanel

We houden twee keer per jaar een ouderpanel. Uit elke groep wordt een ouder / verzorger uitgenodigd, samen vormen ze het ouderpanel.

Doel van de ouderpanel
Als school willen we leren van ouders / verzorgers zodat we steeds beter b(l)oeiend onderwijs kunnen geven. In een ontspannen sfeer wisselen van gedachten over onze imago, de uitstraling, het onderwijs en de communicatie.

We vinden het belangrijk dat ouders / verzorgers op een informele wijze meedenken over het onderwijs op De Weidebloem.