Tutorleren

PENTAX DIGITAL CAMERA

​Tutorleren houdt in dat oudere kinderen jongere kinderen begeleiden bij bijvoorbeeld inoefenen van oefenstof.
De tutoren, de oudere kinderen, worden voordat ze jongere kinderen begeleiden een getraind. Tijdens de bijeenkomst wordt hen geleerd op welke wijze ze jongere kinderen moeten begeleiden. (kennismaken, vertrouwen geven, uitleggen belonen, wat te doen als een kind andere dingen wil doen en evalueren)

De tutoren krijgen ook instructie over de didactiek en de doelen.
In een periode van ongeveer 6 weken vindt het tutorleren drie keer per week plaats.

De oudere kinderen leren dat ze voor een bepaalde periode verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het tutorlezen. Het oudere kind leert dat het door het opbouwen van een relatie veiligheid voor het jonger kind kan bieden en dat wederzijds respect belangrijk is om te komen tot leren. Tutorleren geeft de tutor zelfvertrouwen en leert van succeservaringen.

Het jongere kind krijgt extra oefening m.b.t. een onderdeel van de leerstof.