Kleine Brede School

De Weidebloem heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een kleine brede school, De Weidebloem is echter officieel geen brede school. We beseffen dat we als school geen “eiland” zijn in de maatschappij, maar dat we er deel vanuit maken. Als school werken we samen met partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Ons doel van de samenwerking is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Tevens is doel dat er een doorlopend, en op elkaar aansluitende opvang voor kinderen moet zijn.