Smederijen

Smederijen
Bij De Smederijen van Hoogeveen draait het om bewonersparticipatie. Zes organisaties – woningcorporaties Actium, Domesta en Woonconcept, Stichting Welzijnswerk, de politie en de gemeente Hoogeveen – werken samen om ‘de agenda op te halen uit de samenleving’. Bewoners krijgen de ruimte om plannen ter verbetering van hun leefomgeving niet alleen te smeden maar ook uit te voeren. Bewoners kunnen een ‘initiatiefgroep’ vormen. Deze groep inventariseert de ideeën van de bewoners. Iedereen kan lid worden van zo’n initiatiefgroep. Onder begeleiding van een gebiedsregisseur bespreken de bewoners de ideeën met de zes partnerorganisaties. Onze school is het sociaal kruispunt van de wijk Schoonvelden Oost en West. In onze school ontmoeten kinderen en volwassenen elkaar.
1) Het seniorenrestaurant Een keer per maand komen de oudere mensen rondom school eten in school. Op deze wijze zijn de ouderen betrokken bij school.

PENTAX DIGITAL CAMERA

2) Buurtactiviteiten In de school vinden diverse buurtactiviteiten plaats; buurtfeesten, nieuwjaarsreceptie, vergaderingen, etc.
3) Buurt – Schoolplein Ons schoolplein heeft een open karakter en is ingericht voor diverse leeftijdsgroepen. We hebben geen hek om het plein. Het plein is voor iedereen toegankelijk, een plaats voor ontmoeting. Voor de kinderen tot 6 jaar zijn er duikelstangen, klimtoestellen, schommels etc. Voor de oudere kinderen zijn er tafeltennistafels, een voetbalkooi, een basketbalveld, duikelstangen en een zitplek voor ontmoetingen. Voor de ouderen in de buurt bevindt zich naast de school een jeu de boulesbaan.
4) Buurt Uitleen Centrum Op initiatief van de buurtbewoners is er een Buurt Uitleen Centrum ingericht. Vele materialen kunnen worden geleend; trappen, boormachines, kruiwagen, etc.