TSO

PENTAX DIGITAL CAMERA

​TSO (Tussen Schoolse Opvang).

Op onze school is er gelegenheid voor kinderen om van 11.45 tot 13.00 uur over te blijven. De TSO hebben we in eigen beheer. De medewerkers van de TSO hebben in de loop der jaren diverse cursussen gevolgd om de kinderen goed te begeleiden.
De medewerkers van TSO zijn op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen om 8.30 uur in De Korf aanwezig. U kunt op genoemd tijdstip het overblijven van uw kind(eren) met de TSO-ers regelen.

De kosten van de TSO:

1 x overblijven € 1,50
5 x overblijven € 7,00
12x overblijven € 15,00
25x overblijven € 30,00

Het e-mailadres : tsodeweidebloem@pricoh.nl

De TSO valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding.