Onderwijs

Onderwijs

B(l)oeiend onderwijs

Kinderen kunnen veel dingen zelf. Daarom wordt er vanaf groep 1 aan de bevordering van de zelfstandigheid gewerkt. Heel geleidelijk wordt de zelfstandige leerhouding uitgebreid.
Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zelf keuzes leren maken, zelf een planning kunnen maken. In groep 1 starten we daarom met “taakwerkjes” en “keuzewerkjes”. In de hogere groepen krijgen de kinderen dag– en weektaken.
Door het geven van boeiend onderwijs verhogen we de betrokkenheid van de kinderen en dat leidt tot goede resultaten.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor het spelen en werken op school.

 • samenwerken (coöperatief leren)
 • elkaar helpen
 • de leerstof wordt zoveel mogelijk aangepast aan de mogelijkheden van de leerling
 • kinderen die meer mogelijkheden hebben krijgen extra opdrachten
 • duidelijke en eenduidige regels
 • zelfstandig werken
 • keuzes maken
 • uitgangspunt: de onderwijskundige doelen die we met de kinderen willen bereiken

Wij vinden het belangrijk dat onze school:

 • een veilige leef- en werkgemeenschap is voor kinderen, ouders/verzorgers en teamleden
 • een oefenplaats is voor vorming en scholing
 • een tweede woonhuis is
 • ruimte biedt voor de ontwikkeling van alle kinderen
 • werkt aan de totale ontwikkeling van het kind
 • zorg heeft voor kinderen, ouders en teamleden
 • ouders / verzorgers en teamleden bij elkaar brengt om samen het kind te laten bloeien
 • laagdrempelig is voor ouders
 • een plaats is waar deskundige mensen werken
 • voorwaarden scheppend is voor teamleden om goed les te kunnen geven