ICT

PENTAX DIGITAL CAMERA

De kinderen werken regelmatig op de computer. Wij geven
B(l)oeiend onderwijs. Het werken met de computer maakt daar onderdeel vanuit. Kinderen oefenen reken- en taalopdrachten. De kinderen maken presentaties voor spreekbeurten, schrijven werkstukken en groepswerkstukken op de computer. Voor wereld oriƫnterende vakken maken kinderen gebruik van internet.

De leerkrachten gebruiken alle dagen de computer. In alle lokalen is een digitaal schoolbord aanwezig waarop de instructie kan worden geprojecteerd. Steeds meer lesmethodes werken met ondersteunende software waardoor boeiende lessen kunnen worden gegeven, ondersteund door voorbeelden en uitleg op het bord.

In een wereld waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale middelen, vinden we het belangrijk dat kinderen hier ook op school mee leren werken. Daarom bevinden zich in ieder lokaal computers.