Interne Begeleiders

IB-ers

De interne begeleiders coördineren de zorg voor kinderen.
Er zijn kinderen op school die extra ondersteuning nodig hebben, er zijn ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Om tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften van kinderen helpen de interne begeleiders de leerkrachten; het opstellen van handelingsplannen / groepsplannen en het begeleiden van gesprekken over kinderen.

De interne begeleiders bewaken ook de resultaten van de toetsen.
Ze bespreken de toets uitslagen, rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, met de leerkrachten.

De interne begeleiders initiëren onderwijskundige vernieuwingen.