Plusklas

PENTAX DIGITAL CAMERA

Sinds enige jaren hebben we een Plusklas. De kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen eens per week les krijgen in de Plusklas.

De doelen van de plusklas:

1. ontwikkelingsgelijken ontmoeten
2. de interesse behouden in het leren
3. te leren leren.

We hebben criteria voor deelname aan de plusklas opgesteld. De ouders /verzorgers worden betrokken bij het bespreken van de criteria.

De lessen hebben een boeiend karakter waarin het zelfontdekkend leren centraal staat.

In de plusklas kunnen de volgende activiteiten plaats vinden: Filosoferen, debatteren , nieuwsbesprekingen, activiteiten m.b.t. sociaal-emotionele vorming, wiskunde, een vreemde taal leren, schaken, rekenvraagstukken oplossen, creatieve opdrachten, …………………….