Schoolinfo

PENTAX DIGITAL CAMERA

Op dit deel van onze site kunt u veel informatie vinden over onze school. Hier kunt u bijvoorbeeld de informatiekalender, de schoolgids, het verlofaanvraagformulier en ons zorgverbredingsboekje downloaden, kennismaken met de Ouderraad en Medezeggenschapsraad en het vakantierooster van  het lopende schooljaar lezen. Ook kunt u hier informatie vinden over de schooltijden, de data van de oud papier actie en andere belangrijke  informatie van school.