Ouderraad

ouderrraad1

De ouderraad (OR) is een uit ouders bestaande groep die activiteiten organiseert voor de leerlingen van onze school en hun ouders. Daarnaast zitten er twee leerkrachten en een afgevaardigde van de medezeggenschapsraad (mr) bij de vergaderingen. De ouderraad bestaat uit tenminste zoveel leden als er groepen in de school zijn, met een maximum van achttien. Bij een totaal van meer dan 18 leden volgen verkiezingen. De ouderraad kiest een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar.

Wat doet de ouderraad zoal?
De OR is opgebouwd uit commissies/werkgroepen. Aan het begin van het schooljaar worden in onderling overleg de commissies verdeeld onder de or-leden (meestal meerdere leden per commissie). Samen met de leerkrachten en andere ouders helpen we de activiteit te verzorgen.

  • We organiseren evenementen: het Sinterklaasfeest, het afsluitfeest, de
    wandelvierdaagse, eens in de zoveel tijd een kerstmarkt of voorjaarsmarkt en omhet jaar de actie Schoenmaatjes.
  • We verzorgen het lekkers tijdens de avondvierdaagse, de kerstcrea en bij het Sinterklaasfeest.
  • We verzorgen kaartjes en een bloemetje of kleine attentie bij speciale gelegenheden.
  • We zetten ons elk schooljaar in voor een proactieve luizencontrole, na iedere vakantie.
  • We organiseren financiĆ«le acties om de evenementen en het lekkers te kunnen bekostigen. Zo hebben we de volgende acties gehad: verkoop van kerstbroden en bloembollen, inzamelingsactie van kleding, de maandelijkse oud papieracties, Jantje Beton Loterij, en verkoop van paaseitjes en mini stolletjes.
  • We zijn spreekbuis namens de ouders voor zaken waarvan het wellicht gewenst is om in de medezeggenschapsraad in te brengen, dan wel met de directie te bespreken. Of zaken die door de MR (medezeggenschapsraad) of directie ter toetsing in de ouderraad worden gebracht.

Bij de uitvoer van activiteiten is ook hulp welkom van ouders die geen lid zijn van de ouderraad.
De OR komt maandelijks bijeen. We bespreken dan de voortgang van de commissies voor de evenementen, de financiƫle voortgang, evalueren evenementen en bespreken punten ingebracht door de leden (welke ons bereikt hebben via de or, de directie, ouders, leerkrachten, etc.). De vergaderdata staan in de nieuwsbrief.
Wilt u meer weten over de Ouderraad van de Weidebloem, dan kunt u mailen naar ordeweidebloem@pricoh.nl

De ouderraad