Schoolfonds

schoolfonds

Het schoolfonds, een vrijwillige ouderbijdrage,  wordt gebruikt voor zaken die niet betaald worden door het ministerie. U moet dan denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, excursies, attenties voor langdurig zieke kinderen, vervoer door ouders naar diverse activiteiten, enz.
In een overeenkomst, die door de ouders wordt getekend, staat één en ander beschreven.
Het schoolfondsgeld wordt geïnd via de automatische incasso. Kinderen die vanaf 1 februari van een schooljaar op school komen, betalen de helft van de genoemde bedragen.

Mw. Miriam Hindriksen (tel. 06-1153 2262) is penningmeester van het schoolfonds.
De bijdrage ziet er als volgt uit:
Groepen 1 t/m 4: € 30,00
Groepen 5 en 6 :  € 35,00
Groepen 7 en 8 :  € 50,00