Verlofaanvraag

Wilt u vrijaf vragen voor uw kind(eren) dan moet u dit schriftelijk doen, u kunt een formulier hieronder downloaden of u haalt een formulier bij de directie of administratie. De directie toetst uw aanvraag aan de hand van de wettelijke leerplichtregels die we via de gemeentelijke leerplichtambtenaar hebben ontvangen.

Het volledige verzuimbeleid, een brochure over de leerplicht in Hoogeveen, ligt op school ter inzage. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

verlofaanvraag