Ontwikkelingen

Op onze school zijn we systematisch bezig de kwaliteit van het onderwijs te volgen en waar nodig te verbeteren. We proberen de ‘goede dingen nog beter te doen’. We doen dat door ons zelf de volgende vragen te stellen:
– Doen we de goede dingen?
– Doen we die dingen ook goed?
– Hoe weten we dat?
– Vinden anderen dat ook?
– Wat doen we met die wetenschap?
Uitgangspunt is onze visie op kinderen en onderwijs.
In dit kader hebben we laatste tijd een aantal ontwikkelingen in gang gezet die we graag laten zien. Op de volgende pagina’s leest u hier meer over.