Leefstijl

Twee jaar geleden zijn we gestart met de methode Leefstijl. De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die in de moderne samenleving onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en met verschillen; zelf beslissingen durven nemen en opkomen voor jezelf. Op deze manier willen we nog gerichter aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.