Plusklas

Kwadrantonderwijs
Kinderen die meer kunnen dan de basisstof gaan compacten verrijken. Dit schooljaar hebben we daarnaast samen met de Juliana van Stolbergschool een plusklas opgestart. Kinderen in de groepen 6, 7 en 8 die heel hoog scoren op Cito begrijpend lezen en rekenen worden extra uitgedaagd om meer te laten zien. Zij mogen een dagdeel per week naar de plusklas. Daar krijgen ze extra leerstof en worden ze gestimuleerd samen allerlei opdrachten uit te voeren. Is de Cito-score in groep 8 nog zo hoog, kan een kind in aanmerking komen voor Dotato. Dat is een samenwerking met het Roelof van Echtencollege. Kinderen krijgen dan les van docenten in vakken als science, filosofie en wiskunde. Soms zijn er sociaal-emotionele problemen die een hoogbegaafd kind als beperking ervaart om zich verder te kunnen ontwikkelen. Of is er nog meer uitdaging nodig. Voor deze kinderen is de afdeling Kwadraat. Deze afdeling is gevestigd in de Krullevaar.