Rekenonderwijs

Sinds dit schooljaar gebruiken we een nieuwe rekenmethode: Pluspunt. Met deze methode werken we aan verwerven van inzicht én oefenen van vaardigheden. De lesstof wordt regelmatig herhaald. Ook besteden we veel aandacht aan het automatiseren van de tafels en de sommen tot 20 en tot 100. Tijdens de instructie is er veel interactie door het uitwisselen van ideeën en oplossingsstrategieën. Kinderen die rekenen moeilijk vinden, bieden we één duidelijke oplossingsstrategie aan.