Schoolgids

Schoolgids Het Palet 2020-2021

In de schoolgids 2020-2021 informeren we u over de gang van zaken op Het Palet.
In de gids kunt u lezen:
– wat we belangrijk vinden op school
– hoe ons onderwijs is ingericht
– hoe we de zorg binnen onze school hebben opgezet
– welke ontwikkelingen we nastreven
– wat we doen om de kwaliteit van ons onderwijs goed te houden en waar nodig te verbeteren
– wat de rol van u als ouder/verzorgers is

U kunt de schoolgids opvragen door te mailen met hetpalet[at]pricoh.nl