Oudercontacten

We vinden een open contact met ouders/verzorgers belangrijk. We hebben jaarlijks een aantal vaste contactmomenten.
Informatieavond/ startgesprekken: Aan het begin van ieder schooljaar is er voor de groepen 1-3 een informatieavond. De leerkrachten vertellen wat er in dat jaar aan de orde zal komen en hoe er gewerkt wordt. De kinderen van de groepen 4-8 hebben samen met hun ouder/ verzorger en de juf of meester een zgn. startgesprek. Samen kijken ze wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen voor het komende schooljaar.
Inloopuur: Twee maal per jaar kunt u samen met uw kind(eren) het gemaakte werk komen bekijken.
Tien-minuten-gesprek: Twee maal per jaar wordt u uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprek. In dit gesprek staat de totale ontwikkeling van uw kind centraal. Daarnaast krijgt u extra informatie over de vorderingen van uw kind aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
Huisbezoek: Eén maal per jaar gaan de leerkrachten van de groepen 1-2 op bezoek bij de ouders/verzorgers van de kinderen van hun groep. Heeft een leerkracht de groep voor het tweede achtereenvolgende jaar dan is het huisbezoek vrijwillig: ouders/verzorgers of de leerkracht kunnen aangeven een huisbezoek op prijs te stellen.
– Mocht er van de kant van ouders/verzorgers behoefte zijn om over het kind te praten, dan kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht