Overblijven

We hebben op school tussenschoolse opvang. Tussen de middag is er een overblijfouder aanwezig. Deze eet met de kinderen en houdt toezicht bij het spelen. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee naar school. Drinken krijgen ze van de overblijfouder. De kosten van het overblijven zijn €1,50.
De kinderen en overblijfouder zijn via de Besturenraad door de school verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen.
Het Palet werkt mbt buitenschoolse opvang samen met de Stichting Kinderopvang Hoogeveen. Informatie mbt de voor- en naschoolse opvang kunt u o.a. vinden op de volgende site: https://www.prokino.nl/kinderopvang/hoogeveen/home