ALV

Eén keer per jaar (meestal in juni) wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden.
In het schooljaar 2017-2018 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats op maandag 18 juni 2018 van 20.00 tot 21.00 uur in het bestuurskantoor van PricoH, Stoekeplein 8a te Hoogeveen.
Alle leden en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.
De agenda voor de vergadering volgt t.z.t.