Bestuur

Voorzitter:
dhr. J. Tillema

Penningmeester:
dhr. M. Hoekstra

Secretaris:
dhr. R. Mol

Leden:
mevr. J. Drenth
dhr. C.J. van Eerten
dhr. M. de Groot
dhr. A. Visscher

Directeur/bestuurder:
dhr. G. Janze