Jaarverslag

Met veel genoegen bieden wij u ons Jaarverslag PricoH 2018 aan. Het is een goede gewoonte om het gevoerde verenigingsbeleid aan u voor te leggen. Allereerst aan de leden van PricoH, aan de ouders op onze scholen en aan de stakeholders en ketenpartners. PricoH kiest ervoor om zich breed te verantwoorden. Dat is niet alleen een maatschappelijke plicht maar ook een wens die we als organisatie hebben. Transparant in onze doelstelling én werkwijze, opdat we de maximale inzet kunnen laten zien en verantwoorden voor goed onderwijs.