Lidmaatschap

Het bestuur van PricoH heeft, om de dertien basisscholen goed te kunnen beheren en te stimuleren in hun ontwikkeling, de steun van actieve leden hard nodig. Zowel op verenigingsniveau als op schoolniveau is het evangelie van Jezus Christus de bron van waaruit gewerkt wordt. Elke school heeft op basis hiervan een eigen identiteit en onderwijsvisie ontwikkeld. Het bestuur hoopt dat u, behalve op schoolniveau, ook actief wilt meedenken op verenigingsniveau.
U kunt dat doen door lid te worden van de schoolvereniging tegen een contributie van € 10,- per jaar. U ontvangt dan een samenvatting van ons jaarverslag en actuele ontwikkelingen kunt u volgen via www.pricoh.nl. Op de jaarlijkse ledenvergadering kunt u met het bestuur van gedachten wisselen. Omdat het bestuur u graag wil betrekken bij het hele onderwijsgebeuren vraagt zij u dringend om het lidmaatschap van onze schoolvereniging te overwegen.
Wanneer u onderstaand formulier ingevuld en ondertekend op school inlevert, bent u lid. Om kosten en tijd te sparen wil het bestuur voor het innen van de contributie graag door u gemachtigd worden (deze machtiging kan weer ongedaan gemaakt worden door middel van een briefje/e-mail aan de directeur van de school of aan het secretariaat van de vereniging p/a Stoekeplein 8a, 7902 HM Hoogeveen / info@pricoh.nl).

Lidmaatschap PricoH 2019

Met hartelijke groet,
namens het bestuur
J. Tillema (voorzitter)