Overzicht van onze scholen

Hieronder een overzicht van onze scholen:

De Krullevaar
De Morgenster
De Regenboog
De Sprong
De Weidebloem
Het Palet
Juliana van Stolberg
’t Kofschip
De Fontein

PricoH heeft in elke wijk van Hoogeveen een goede christelijke basisschool staan met een eigen profiel. De negen scholen werken onderling nauw samen op het terrein van onderwijs, personeel en ICT. De scholen voldoen aan hoge kwaliteitseisen! Samen staan we voor christelijk geïnspireerd toponderwijs.