Leerlingenraad

Leerlingenraad: juf Erna

Het totale plan is een deeluitwerking van ons daltonbeleid, waarbij we de kinderen meer zelfverantwoordelijkheid willen laten beleven. Minder leerkrachtgestuurd, maar meer leerlinggestuurd.

Doelstellingen:
• Betrokkenheid leerlingen bij de school
• Burgerschap
• Vergroten van verantwoordelijkheid bij de school
• Medezeggenschap / inspraak