OR

De ouderraad (OR)

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die tal van activiteiten organiseert of
hierin meehelpt.Voorbeelden hiervan zijn:

•Schoolfotograaf.
•Sinterklaasfeest
•Kerstfeest
•Paasfeest

Hierbij heeft de OR een ondersteunende taak bv: het verzorgen van de boodschappen bij
een activiteit of het inschenken van chocolademelk bij de kerstcrea.Naast de ondersteunende taken verzorgt de OR ook de paasbrodenactie en evt. andere financiële acties.

 

De OR wordt door de directie op de hoogte gehouden van allerlei schoolzaken.
De OR vergadert ongeveer 6x per jaar.

Vergaderdata OR 2018-2019 zijn:

Donderdag 27 september 2018
Maandag 12 november 2018
Dinsdag 22 januari 2019
Woensdag 6 maart 2019
Dinsdag 16 april 2019
Woensdag 26 juni 2019