Verlof

Wilt u vrijaf vragen voor uw kind dan moet u dit schriftelijk doen, u kunt een formulier hiernaast downloaden of u haalt een formulier bij de leerkracht van uw kind. De directie toetst uw aanvraag aan de hand van de wettelijke leerplichtregels die we via de gemeente hebben ontvangen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bij de nieuwsbrief als bijlage de brief van de leerplichtambtenaar. Het volledige verzuimbeleid, in de vorm van een brochure over de leerplicht in Hoogeveen, ligt op school ter inzage. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Voor verlof aanvraag graag formulier uitprinten en inleveren bij de groepsleerkracht.

U kunt een verlofaanvraag hier downloaden:

verlofaanvraag