Dalton

Onze school is in 1987 een Daltonschool geworden. Daltononderwijs behoort tot één van de vernieuwingsscholen en het  betekent dat er wordt gewerkt vanuit 5 kernwaarden:

-vrijheid (gekoppeld aan duidelijke grenzen) / verantwoordelijkheid

-zelfstandigheid

-samenwerking

-effectiviteit

reflectie

In de vormgeving van het Daltononderwijs zullen de kinderen deze principes veelvuldig tegenkomen. Op een Daltonschool wordt dezelfde leerstof aangeboden als op elke basisschool, alleen de manier waarop die leerstof verwerkt wordt doet recht aan bovengenoemde principes.

Ook buiten de leerstof om spelen deze principes een belangrijke rol op de Daltonschool. De manier van omgaan met elkaar is er ook op gebaseerd. Dalton is “a way of life”. We hopen wel dat ouders ook in hun opvoeding thuis deze principes waardevol vinden en er dus ook aandacht aan besteden.

Uiteraard is dit niet de plaats om heel uitgebreid op het Daltononderwijs in te gaan. Op school kunt u altijd meer informatie krijgen. Ook willen wij uiteraard altijd in een gesprek meer over Dalton vertellen. Verder vindt u op onze website een link naar de Nederlandse Dalton Vereniging.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids en infogids op deze website. Mocht u  nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.