Plusgroep

Plusgroep

De plusgroep is een aparte groep voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Op donderdagmorgen gaan de kinderen hier naar toe. De rest van de week werken de kinderen in hun eigen groep. De tijd die vrijkomt wordt besteed aan werken aan verrijkingsmateriaal. Het werken van verrijkingsstof heeft een verplichtend karakter. Bij deze aanpak is het niet de bedoeling dat de leerlingen versneld door de leerstof heen werken.

Kwadraat

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om kinderen die binnen onze mogelijkheden alsnog vastlopen en zich niet prettig voelen, te plaatsen in de Kwadraatafdeling binnen onze schoolvereniging. Deze afdeling bevindt zich bij een andere basisschool.

De Stichting ‘Kwadraat Onderwijs’ is opgericht, met als doel het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Kwadraatscholen zijn scholen die hier extra energie in willen steken. Extra aandacht voor deze kinderen is geen overbodige luxe maar pure noodzaak. Ook deze leerlingen hebben recht op passend onderwijs. ’t Kofschip mag zich kwadraatschool noemen.

Voor meer informatie over Kwadraat, zie www.kwadraatonderwijs.nl.